Şiva

NATARAJA (Dans Kralı) olan Şiva'nın TANDAVA adı verilen kozmik dansı yaratma-koruma-yoketme hareketi olarak hem sembol hem de gerçektir. Bu üç eylem maya yani "Tanrı'nın herbirimizin ve herbir atomun içinde süren sonsuz faaliyeti"dir. Her an Şiva ile dans etmekteyiz ve O da bizimle...

Vahşi dansı esnasında Tanrı Şiva'nın BAŞI dengede ve durgun.Yüzünün EDASI huzurlu ve sakin. Hareketsiz durduğu halde tüm hareketlerin bilfiil faili olarak muhteşem ve mükemmel muvazenede...

SAĞ KÜPESİ bir yılan yani eril, SOL KÜPESİ bir disk yani dişil. Bu iki küpe Şiva'nın ne erkek ne kadın olduğunu ve cinsiyetlerin ötesinde olduğu gerçeğini simgeliyor. Tanrı Şiva'nın ÜÇÜNCÜ GÖZÜ ateş gözüdür; geçmiş-şimdi-gelecek 'e yayılan yüksek idrakı sembolize eder.

Tanrı Şiva'nın SAÇI bir dervişin uzun,dağınık saçları gibi enerjiyle uçuşuyor. Saçındaki ŞEŞANAGA yılanı yıllar döngüsünü temsil ediyor. Saçındaki KAFATASI Şiva'nın yokedici gücünü ;beşinci gün HİLALi ise yaratıcı gücünü simgeliyor. Saç topuzundan fışkıran TANRIÇA GANGA, Hindistan'daki en kutsal nehir: Ganj, nüzül eden lutfunun nişanesi...

Tanrı Şiva'nın ARKA SOL ELİ kıvılcımlar saçan bir alev yani ateş-tanrı Agni'yi tutuyor ve yokedici gücü=samhara şakti'yi simgeliyor. Bu el Şiva'nın beş heceli kutsal zikri olan PANÇAKŞARA MANTRA= "NA-MAH-Şİ-VA-YA" daki "NA" hecesini temsil ediyor. Basan SAĞ AYAĞI "MA" hecesini ve şuuru sınırlayarak ruhların deneyimle olgunlaşmasını sağlayan tirodhana şakti=gizleyici gücünü simgeliyor.

Şiva, APASMARA (unutkan-dikkatsiz) adlı figürün üzerinde dansediyor. Bu figür, ruhu bağlayan anavamala yani Tanrı'dan ayrılışın kaynağı olan bireyleştirici ikilik perdesini sembolize ediyor. Apasmara sükunetle,Tanrı Şiva'nın yüksekteki ayağına, istisnasız tüm ruhların kaderi ve kurtuluşu olan son sığınağa bakıyor. Rabb Şiva'nın pançakşara mantra 'daki "Şİ" hecesini simgeleyen ve gajahasta (fil hortumu) pozunda duran ÖN SOL ELİ sol ayağını işaret ediyor. SOL AYAĞI Şiva'nın anugraha şakti' sinin yani kullarının O'na dönmesini sağlayan ifşa edici gücünün kaynağıdır.Sol ve sağ arka kollar , yaratma ve yoketme gibi dengede. Şiva'nın ARKA SAĞ ELİ "VA" hecesini simgelemekte ve ince belli DAMARU davulunu tutuyor. Damaru davulu sessiz ses olan "Paranada" ile başlayan yaratılışın sembolüdür. Aum mantrası Paranada'dan yükselir. ÖN SAĞ ELİ abhaya mudra yani "korkma!!" jestinde; Şiva'nın şrişti şakti yani koruyucu gücünü ve "YA" hecesini simgeliyor.

Rabb Şiva'nın YÜKSELMİŞ AYAĞI anugraha şakti yani ifşa edici gücünü simgeler,ki bu gücün sayesinde ruh sonunda anava,karma ve maya bağlarını aşarak Şiva ile olan tekliğini idrak eder.

Tanrı Şiva'nın CİLDİ pembemsi bir renkte; BEDENİ, vibhuti ile yani saflık sembolü olan beyaz kutsal kül ile sıvanmış. MAVİ BOYNU insanlığı korumak için yuttuğu ölümcül halahala zehrini ve Şiva'nın merhametini simgeliyor. Çağların devr-i daimini sembolize eden bir KAFATASI KOLYESİ takıyor. Bedenini süsleyen JAHNUWİ yılanı, normalde her insanın kuyruk sokumunda kıvrılmış halde uykuda olan ruhsal güç kundalini'yi temsil ediyor. Yoga ile yükseltilen kundalini, insanı Tanrı'yı idraka doğru ileri sevkeder. Şiva tabiat kuvvetinin sembolü olan KAPLAN DERİSİ giyer.

KUŞAĞI katibhanda hızlı hareketinden yana savrulmuştur. Şiva'nın içinde dansettiği ATEŞ KEMERİ Şuur Holü'dür (Hall of Consciousness). Her alevin arzdaki, semadaki ve fezadaki ateşi simgeleyen üç alt-alevi vardır. Ateş kemerinin zirvesinde MAHAKALA (Ulu Zaman) vardır. Mahakala Tanrı Şiva'nın ta kendisidir; zamanı yaratır, aşar ve sonlandırır. Şiva Nataraja zamansız aşkınlık hali içinde danseder.

Çift lotus çiçeğinden KAİDE yani mahambujapitha tezahürü simgeler. Bu temelden kainat fışkırır.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest